Cercetare

Domenii de cercetare

Cercetare fundamentală

Prin integrarea cunoștințelor de imunologie, biologie moleculară, biochimie, inginerie genetică, bioinformatică și alte domenii, principalele domenii de interes pentru noi sunt:

  • Biologia celulelor tumorale, respectiv terapii avansate de cancer
  • Rolul celulelor stem în medicina regenerativă
  • Sănătate și factori de mediu.

Aplicabilitatea rezultatelor cercetării în practica clinică:

Abordarea terapiilor inovatoare și personalizate (terapii avansate și produse medicale) poate fi aplicată în:  

  • Oncologie
  • Medicina regenerativă
  • Alergologie.