Proiecte

Proiectul INSPIRED

// Proiect

Project INSPIRED

Durata proiectului

48 de luni

Contract de finanțare

92 din data de 09.09.2016

Parteneri

OncoGen-Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brânzeu” Timișoara

Detalii proiect

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

Sumarul proiectului

Ambrosia artemisiifolia, ambrozia comună, cunoscută și sub denumirea de floarea pustei sau iarba pârloagelor, este larg răspândită în România. Polenul acestei plante este cunoscut pentru potențialul său de a provoca reacții alergice la sfârșitul verii și toamna și reprezintă o problemă majoră de sănătate în România și în țările vecine. Diagnosticul și tratamentul pe bază de vaccin al alergiei la ambrozie pot fi ineficiente datorită calității extractelor de alergene. Utilizarea alergenelor recombinate poate rezolva problemele existente în diagnostic și tratament.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului INSPIRED (Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia) este de a dezvolta un nou kit de diagnostic bazat pe alergene recombinate, care să permită terapii eficiente personalizate pentru pacienții cu alergii la polenul de ambrozia.

Un obiectiv secundar al proiectului INSPIRED este evaluarea vaccinurilor cu alergene din polenul de ambrozia disponibile în comerț. Rezultatele acestui studiu, în combinație cu diagnosticul de alergie la polenul de ambrozia, vor permite clinicienilor predicția rezultatelor imunoterapiei alergenice la pacienți.

Rezultate

S-a produs sub formă recombinată un panel de 9 alergeni din polenul de ambrozia (Fig. 1). Analiza serurilor pacienților a arătat că mulți pacienți sunt alergici la mai multe alergene, și nu la unul singur, ceea ce înseamnă că este necesară evaluarea fiecărui alergen recombinat (Fig. 2).

Figura 1: Alergene recombinate produse în proiectul INSPIRED. Mărimile diferite ale benzilor indică greutăți moleculare diferite ale proteinelor alergenice.

Figura 2: Pacienți alergici la diferite componente alergenice din polenul de ambrozia, așa cum este indicat de benzile de diferite dimensiuni și intensități

Analiza ELISA a evidențiat reactivitate IgE diferită față de alergene individuali (Tabelul 1). O parte din această reactivitate IgE se poate datora reactivității încrucișate la alergene din alte surse, cum ar fi Artemisia (pelinariță). S-a efectuat și evaluarea cantitativă a IgE în sistemul ImmunoCAP (Fig. 3), pentru a confirma profilurile de reactivitate IgE.

Figura 3: Sistemul ImmunoCAP Phadia 250, care se găsește la Centrul OncoGen, și este utilizat pentru măsurarea IgE

Cu alergenele recombinate produse la Centrul OncoGen este posibilă determinarea unui profil precis de reactivitate la alergene al fiecărui pacient alergic. În colaborare cu Universitatea Medicală din Viena, alergenele recombinate vor fi incluse într-un cip, ceea ce va permite un diagnostic personalizat rapid și precis (Fig. 4).

Figura 4: Tehnologia cipului cu alergene