Proiecte

Proiectul HEALTHY-PREGNANCY RO-HU

// Proiect

Proiectul Healthy-Pregnancy RO-HU

Durata proiectului

30 de luni

Contract de finanțare

90312/27.07.2021

Parteneri

Universitatea din Szeged (liderul parteneriatului),

Biroul Guvernamental al județului Csongrád-Csanád,

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Sumarul proiectului

Proiectul transfrontalier România – Ungaria cu accent pe diagnosticul în infertilitate, sănătatea în sarcină și îngrijirea nou-născutului, cod eMS ROHU-339, contract nr. 90312/27.07.2021 este un proiect transfrontalier finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria, Prioritatea PA4 – Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul îngrijirilor de sănătate și al prevenției), Obiectivul Specific SO9/a – Servicii de îngrijire a sănătății preventive și curative îmbunătățite în regiunea eligibilă.

Proiectul are o durată de 30 de luni, de la 01.05.2021 până la 31.10.2023, cu o valoare eligibilă totală de 2.492.080,65 de euro, din care:

  • 2,118,268.55 de euro – Fondul European de Dezvoltare Regională,
  • 351,714,65 EUR – co-finanțare de la bugetele de stat,
  • 22,097,49 EUR – contribuția proprie a beneficiarilor.

Obiectivul general

Obiectivul general al acestui proiect comun este acela de a îmbunătăți serviciile de îngrijire a sănătății privind screeningul, diagnosticul și prevenția în domeniile microbiologiei și geneticii cu accent pe infertilitate, vârsta în creștere a mamei la naștere, diagnosticul pre-concepție, prenatal și postnatal în zona transfrontalieră, printr-o abordare strategică, prin investiții în infrastructura de diagnosticare, inclusiv reconstrucția unor laboratoare, modernizarea echipamentelor medicale și implementarea de noi metode, precum și prin schimburi de experiență, transfer de cunoștințe și know-how între parteneri, în beneficiul pacienților și pentru reducerea inechităților din sănătate.