Proiecte

Biomarkeri și strategii terapeutice

// Proiect

Biomarkeri si strategii terapeutice

Perioada de desfășurare

2011 – 2016

Nr. proiect

ID 259/2011

Coordonator

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara

Director proiect

Conf. Dr. Florina Bojin

Finanțare:

1.500.000 RON

Nume intreg

Noi biomarkeri și strategii terapeutice în imunosenescență și imunosenescența asociată bolii Alzheimer

Obiective

Obiective generale: Îmbunătățirea semnificativă a stării de sănătate în populația generală, cu referire în special la persoanele în vârstă, astfel ducând la îmbunătățirea calității vieții, cu reducerea costurilor necesare pentru serviciile medicale, prin dezvoltarea procedurilor avansate de prevenție și terapie, cu eficiență crescută pentru disfuncțiile specifice care apar la vârste înaintate. Un alt obiectiv general este dezvoltarea nivelului actual de cunoștințe în ceea ce privește imunosenescența și imunosenescența asociată bolii Alzheimer. 

Obiective specifice: (1) Definirea statusului de imunosenescență prin introducerea unor noi biomarkeri celulari cu specificiatate pentru acest proces; (2) Caracterizarea potențialului proliferativ, gradului de apoptoză și capacității de generare a speciilor reactive de oxigen a subpopulației de limfocite T definită prin noii biomarkeri celulari; (3) Definirea statusului de imnosenescență prin introducerea noilor markeri serologici; (4) Definirea imunosenescenței asociate bolii Alzheimer în demența clinic diagnosticată și în stadiile prodromale (predemență) prin introducerea noilor biomarkeri specifici acestei patologii; (5) Explorarea noilor strategii terapeutice imunomodulatoare în imunosenescență și imunosenescența asociată bolii Alzheimer. 

Rezumatul proiectului:

Imunosenescența este definită ca alterarea progresiva a  aspectului morphologic și funcțional, care apare la nivelul sistemului imun în timpul procesului de îmbătrânire. 

Impactul așteptat al acestui proiect este legat de dezvoltarea semnificativă a nivelului cunoașterii în acest domeniu, în ceea ce privește mecanismele și manifestarile imunosenescenței și imunosenescenței asociată bolii Alzheimer. Direcțiile de cercetare aplicativă ale acestui proiect sunt îndreptate spre strategiile diagnostice și terapeutice, rezultatul final al acestui proiect fiind un set de noi recomandări diagnostice și terapeutice pentru aceste condiții.  

Rezultate:

  • Metodă de identificare a lungimii telomerelor prin flowcitometrie (Fig. 1 și Fig. 2)
  • Metodă de analiză flowcitometrică a subpopulațiilor limfocitare din sângele periferic al subiecților control și pacienților cu boală Alzheimer (Fig. 3 și Fig. 4)
  • Protocol de inhibare a activității telomerazei hTERT cu siRNA
  • Protocol de identificare prin secvențiere genică a inhibării cu hTERT
  • Metoda de identificare a secvenței genice prin secvențierea cu hTERT și hTERC (Fig. 5)

Articole in extenso:

  1. Ivanescu R, Lazarovicz R, Bojin F, Panaitescu C, Paunescu V, Tanasie G. Epithelial markers expressed by human mesenchymal stem cells upon in vitro induction. Fiziologia – Physiology, 2015; 25(85): 31-34.
  2. Ivanescu R, Toma M, Lazarovicz R, Bojin F, Nistor D, Panaitescu C, Paunescu V, Tanasie G. In Vitro Morphological Characterization of Endothelial Cells Derived from Bovine Cornea. Fiziologia – Physiology, 2015; 25(87): 36-40.
  3. Tatu CS, Groza SS, Bojin FM, Marusciac L, Gavriliuc OI, Hurmuz M, Cean A, Tatu FR, Paunescu V, Tanasie G. In vivo Functional Studies of Human Adult Mesenchymal Stem Cells Migration towards Inflammatory Lesions after Transfection with CD29 Specific siRNA in Mouse Models. Romanian Biotechnological Letters, 2015; 20(6).
  4. Anastasiu MD, Cean A, Bojin MF, Panaitescu C, Paunescu V, Tanasie G. Explants-isolated Human Placenta and Umbilical Cord Cells Share Characteristics of Both Epithelial and Mesenchymal Stem Cells. Rom J Morphol Embryol. 2016;57(2):383-90. (IF = 0.811)
  5. Hurmuz M, Bojin F, Ionac M, Tatu F, Puscasiu D, Tatu C. Plastic Adherence Method for Isolation of Stem Cells Derived from Infrapatellar Fat Pad. Plast. 2016; 53(3): 553-556. (IF = 0.824)

Fig.1. Analiza statistică a RTL pentru diverși agenți anti-oxidanți

Fig.2. Aspectele grafice ale evaluării lungimii telomerelor prin metode flowcitometrice

Fig. 3. Grafice tip dotplot pentru subpopulațiile limfocitare, limfocite CD4+ activate – pacienți Alzheime

Fig.4. Grafice tip dotplot pentru subpopulațiile limfocitare, limfocite CD4+ activate – subiecți control

Fig.5. Compararea contigurilor între cele două grupuri de subiecți secvențializați pentru hTERT și hTERC